Kopio: Tietosuojaseloste

Täältä löydätte meidän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen rekisteri- ja tietosuojaselosteen. Tämän selosteen tarkoitus on antaa mahdollisimman selkeästi teille tietoon missä henkilötietojanne käytetään ja miksi.

Käyttämälle sivujamme hyväksytte sen, että käsittelemme henkilötietojanne tämän tietosuojaselosteen ja tietosuojalain määräysten mukaisesti. Tietojenne suojaamiseen suhtaudutaan vakavasti ja niitä käytetään vain pakollisiin ja laillisiin tarkoituksiin.

Haluamme, että voitte luottavaisin mielin shoppailla verkkokaupassamme! 

Uusin versio, voimassa 15.5.2020 alkaen.

 

R E K I S T E R I N  P I T Ä J Ä

Luoston Kauppa

Viveol Oy (Y-2714013-4)

Hartsutie 1, 99555 Luosto

040 6787455

info@luostonkauppa.com

 

Y H T E Y S H E N K I L Ö  

Viivi Tuoma

info@luostonkauppa.com

 

H E N K I L Ö T I E T O J E N  K Ä S I T T E L Y

Henkilötietojenne käsittelyn oikeudellinen peruste on Luoston Kaupan oikeutettu etu. Henkilötietojen antaminen on edellytys tilauksen tekemiselle verkkokaupassamme. 

 

M I T Ä  H E N K I L Ö T I E T O J A N N E  K E R Ä Ä M M E ?

Jotta pystymme käsittelemään ja toimittamaan tilauksianne, tilauksen yhteydessä meille on annettava seuraavat tiedot oikein: 

 • etu- ja sukunimi
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • maksutiedot

Evästeiden välityksellä kerätyt tiedot näette alempana olevasta erillisestä kohtasta E V Ä S T E E T.

 

M I H I N  H E N K I L Ö T I E T O J A N N E  K Ä Y T E T Ä Ä N ?

Henkilötietojanne käytetään seuraaviin toimenpiteisiin ja tarkoituksiin:

 • tilausten ja palautusten käsittelyyn verkkokauppapalvelumme kautta eli toimituksiin ja arkistointiin
 • toimitustietojen lähettämiseen
 • yhteyden ottamiseen, jos tavaroiden toimituksessa on ongelmia
 • väärinkäytösten estämiseen
 • parhaan mahdollisen avun tarjoamiseen, kun otatte yhteyttä meihin
 • teille tärkeän sisällön tarjoamiseen
 • asiointikokemuksenne parantamiseen kokeilemalla ja testaamalla
 • luostonkauppa.com-sivuston analysoimiseen ja sivuston jatkuvaan parantamiseen

Tietoja käsitellään teidän ja Luoston Kaupan väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, teidän erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvotteisiin perustuen.

 

K U K A   K Ä S I T T E L E E  H E N K I L Ö T I E T O J A N N E ?

Henkilötietojanne käsittelee turvallisesti Luoston Kaupan omat työntekijät. Luovutamme henkilötietojanne palveluntarjoajille, joiden avulla pystymme käyttämään niitä yllä kuvatuilla tavalla. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Shopify: tarjoaa meille verkkokauppa-alustamme. Voitte lukea täältä, kuinka Shopify käsittelee henkilötietojanne: https://www.shopify.com/legal/privacy
 • Gmail: sähköposti-palvelumme: https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • PayTrail: Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Puhelin: 020 718 1830

www.paytrail.com

https://www.paytrail.com/tietosuojaselosteet

 • Ostaessanne tuotteita verkkokaupastamme, henkilötietonne välitetään kuljetusyhtiölle siltä osin kuin niitä tarvitaan tuotteiden toimittamiseen. Kuljetusyhtiöinämme toimivat Matkahuolto sekä Posti.

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Tarvittaessa voimme luovuttaa tietojanne myös viranomaisille täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme.

 

M I T E N  H E N K I L Ö T I E T O J A  S U O J A T A A N ?

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi:

 • järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
 • järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • käyttämällä suojattua yhteyttä kaikkiin henkilötietojen sähköisiin siirtoihin

 

T I E T O J E N  S Ä I L Y T Y S A I K A ?

Henkilötietojanne säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista tässä selvityksessä kuvattujen palveluiden suorittamiseksi tai niin kauan kuin laki velvoittaa meitä säilyttämään niitä. Sen jälkeen ne poistetaan. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

 

M I L L A I S I A  O I K E U K S I A  T E I L L Ä  O N ?

Teillä on oikeus tarkistaa itseänne koskevat tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä ja pyytää jäljennös teitä koskevista tiedoista. 

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, teillä on oikeus peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa. Huomaattehan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Teillä on oikeus pyytää itseänne koskevien tietojen poistamista rekisteristämme eli "oikeus tulla unohdetuksi". 

Jos saatte meiltä markkinointiviestejä, voitte perua tilauksen uutiskirjeessä olevasta linkistä tai ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse.

Mikäli haluatte tarkistaa teistä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua tai tietojenne poistamista, pyyntö tulee lähettää meille kirjallisesti info@luostonkauppa.com. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytenne.

Teillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siten kuin EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa 2016/679 on säädetty. Vastaamme teille EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Ilmoitamme teille perustelluin syin, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöänne, kuten poistamaan kaikkia henkilötietojanne rekisteristä, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

 

E V Ä S T E E T

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneellenne tai matkapuhelimeenne ja joka noudetaan sieltä seuraavalla käynnillä.

Evästeillä on teille sivustomme käyttäjänä monia hyödyllisiä käyttötarkoituksia. Niitä on esimerkiksi:

 • Evästeiden ansiosta matkapuhelimenne tai tietokoneenne muistaa kirjautumistietosi seuraavalla käyntikerralla, jolloin teidän ei tarvitse kirjautua sisään joka kerta.
 • Evästeet antavat myös meille tietoa, milloin vierailette sivustollamme, kuinka kauan olitte siellä, millä sivuilla kävitte, sijaintinne, mitä käyttöjärjestelmää käytätte jne. Käymällä läpi tällaisia tietoja pystymme mukauttamaan sivuja ja tarjoamaan teille paremman kokemuksen ja antamaan teille mahdollisuuden antaa palautetta sivuistamme.
 • Evästeiden avulla voimme tarjota teille asiaankuuluvaa sisältöä ja markkinointia keräämällä tietoa siitä, miten käytätte sivustoamme.


Jos poistat evästeet käytöstä, et voi käyttää verkkosivujemme kaikkia toimintoja.

Shopify verkkokauppa-alustan evästeiden käytöstä voit lukea lisää täältä: https://www.shopify.ca/legal/cookies https://boosterapps.com/privacy.html

 

V O I D A A N K O  T I E T O S U O J A  S E L O S T E T T A   M U U T T A A ?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.